444 5 972

BANKA GÜVENLİK YÖNETİMİ

BANKA GÜVENLİK YÖNETİMİ

Amaç:

Banka güvenlik paydaşları olan  yönetim, personel  ve diğer çalışanlar ile özel güvenlik yapıları hizmet alanlarının belirlenmesi, görev tanımlarının yapılması ve değerlendirilmesi ile sürdürülebilir güvenlik algısının oluşturulması yönünde sahadaki pratiklerin, profesyonel güvenlik standartları ile entegrasyonudur.

Banka çalışanlarının hiyerarşik yapısı içerisinde güvenlik sorumluluklarının belirlenmesi; Banka Güvenlik Yönetişimi

Banka mevzuat, yönetim ve varlıklarına göre oluşturulmuş, yürürlükteki kod ve standartlara uyumlu ancak iç ve dış risk ve tehditlerin acil değişim ve getirisini öngören Banka Güvenlik Yönetişimi

Olağandışı gelişmeler, durum ve şartların; bankaların kritik alt yapı ve varlıklarında kayıplara, marka değeri açısından olumsuz değişimlere sebep olabileceği dikkate alınmalıdır.

Bankalarda iş sürekliliğinin ve müşteri hizmetlerinin devamlılığının sağlanmasında; personel / müşteri çatışmasının suça dönüşmesini engellemek için güvenlik algısının yeniden oluşturulması, Banka Güvenlik Yönetişimi

Banka iklimi içerisinde; yasal ve üçüncü kişilere olan sorumlulukları zamanında yerine getirmek, iş akışlarında karmaşıklığa, kesintiye sebebiyet vermeyerek, olağandışılığın finansal ve psikolojik etkilerini azaltmak, risk ve tehditlere karşı, personel ve müşterilerin can kayıplarını önlemek; Banka Güvenlik Yönetişimi

 

Eğitimin İçeriği:

Güvenlik Standartları

Bankalarda çeşitli nedenlerle yaşanma olasılığı bulunan olayların yaratacağı krizlerin yönetilmesi ve güvenlik iletişimi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.

Risk analizi, bankaların iş akışında kesinti veya felakete uğratacak, organizasyonu ve binaları etkileyecek olayların ve çevresel faktörlerin anlatılması,

Potansiyel zararı önlemek, zaaf alanlarını tesbit etmek için gerekli fiziksel kontrollerin kurulması veya kaybın etkilerini enterne etmek için gerekli önlemlerin alınması,

Bankaların karşı karşıya kaldıkları / olası ve potansiyel tehditlerin, olaylarla değerlendirilmesi, konum ve yoğunluklarına göre güvenlik standartlarının oluşturulması / Banka Güvenlik Yönetişimi

Görev yaptıkları alanlara göre yetki ve sorumlulukların belirlenip, güvenlik işleyişi ve özel güvenlik görevlileri ile entegrasyonun yapılması, 

Özel güvenlik görevlilerinin banka içerisindeki işleyen sistemin takibi, algılama ve ani karar verme yeteneklerinin güçlendirilmesi,

Kimlik Yönetimi

Özellikle kurumsal güvenlik öncelikli anahtar-kilit yöntemleri, personel güvenliği, İKK faaliyetleri, İK faaliyetleri, kimlik sorgulama, kurumsal hafıza analizi ve giriş-çıkış kontrolleri, sistematiklerin oluşturulması, ilgililerin bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.

 

Banka rutin işleyişi içerisinde olası şüpheli durumlar ve şahıslarla ilgili olarak banka personeline güvenlik algısı oluşturma çalışmaları yapılmalıdır.

Sıralı personelin güncel işleyiş içerisinde karşılaştıkları ve işlem yaptıkları belgeleri güvenlik açısında okumaları, olumsuz karşılaşmalarda yapacakları profesyonel güvenlik iletişiminin sağlanması, öngörü yeteneğinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi Güvenliği

Bilişim ve bilgi güvenliğinin sağlanması, kritik altyapılarının korunması, müşteri kişisel bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, ATM lerin korunması için uzmanlık gerektirmeyen genel farkındalık ve uygulama türleri anlatılmaktadır.

Kişisel Güvenlik

Olumsuz ve yetkisiz erişimlerin elektronik ve fiziki güvenlik önlemleri ile engellenmesinde personel ve diğer çalışanların öncelikle kendi güvenlikleri olmak üzere diğer güvenlik alanları ile entegrasyonun sağlanması, yakın ve uzak çevre algısı ile dikkat yönetimi,

Sorunlu, şüpheli müşteri tanımlaması ile sorun veya suç a dönüştürmeden çözüm faaliyetleri,

SO sürekli olasılıkların personel hiyerarşisi içerisinde sağlanması anlatılmaktadır.

Toplumsal Psikoloji

Banka güvenlik sürecini etkileyen iç ve dış olumsuz faaliyetlerin değerlendirilmesi ve karşı davranış biçimleri ile çevresel güvenlik psikolojisi,

Görev alanı içerisinde ve yakın çevresinde gözetim yapma yeteneği,

Acil ve beklenmedik olaylardan etkilenme nedenleri ve karşı müdahele stratejilerinin, yönetimsel / kişisel açıdan anlatılması,

Kısa, orta ve uzun vadeli güncel önemli tarihlerin hatırlanması ve takibi / konuma yakın kutlamalar, gösteriler, yıl dönümleri vb. değerlendirilmektedir.

Hedef Kitle:

Kurum yöneticileri, kurum personeli, özel güvenlik görevlilerinin görev tanımlarının gerektirdiği sorumluluk bilincini ve etkin güvenlik algısını, iletişimini oluşturmak, çalışanların güvenlik bilgisi, stratejik düşünme, koruma-kollama, müdahale, muhafaza yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitimin süresi: 3 Gün ( 10.00 / 17:00 )

Eğitim sonunda katılımcılara İstanbul Ticaret Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Koordinatörlüğü'nce katılım belgesi veya başarı sertifikası verilecektir. Başarı sertifikası sahibi olmak için eğitim sonunda yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekmektedir. 

Ayrıntılı bilgi için başvuru formunu doldurup size geri dönüş yapmamızı sağlayabilirsiniz. 


Başvuru
Lütfen Bilgi almak istediğiniz konuyu belirtiniz.
DoğrulamaBuraya Giriniz...