444 5 972

COVİD-19 SALGINI EĞİTİMİ

COVİD-19 SALGINI EĞİTİMİ

Uzaktan Canlı Eğitim ile Hayata Sağlıklı Bağlanın

Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19), SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bir solunum hastalığıdır.

Çin'den ABD de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesine yayıldı.

COVID-19’un uluslararası etkilerinin ciddiyetine bağlı olarak, salgın durumları da dahil olmak üzere salgın koşulları seyahat, ticaret, turizm, gıda malzemeleri ve finansal piyasalar da dahil olmak üzere günlük yaşamın tüm yönlerini etkileyebilir.

COVID-19 salgın koşullarının işletmeler, çalışanlar, müşteriler ve halk üzerindeki etkisini azaltmak için, tüm işverenlerin COVID-19 için şimdi plan yapması önemlidir.

İnfluenza pandemileri için önceden plan yapan işverenlerde COVID-19 için planlama; SARS-CoV-2'nin spesifik maruz kalma risklerini, maruz kalma kaynaklarını, bulaşma yollarını ve diğer benzersiz özelliklerini ele almak için planların güncellenmesini içerebilir (yani, pandemiye kıyasla grip virüsleri).

Pandemi olayları için hazırlık yapmayan işverenler; kendilerini ve çalışanlarını potansiyel olarak kötüleşen salgın koşullarını mümkün olduğunca önceden hazırlamalıdır. İşverenler COVID-19'un yetersiz kaynaklarla ve pandemik koşullar altında gerçekleştirebilecekleri işler için yeterince eğitilemeyebilecek işçilerle ilgili zorlukları ele almaya çalıştıkça, süreklilik planlamasının başarısızlığıyla sonuçlanabilir.

Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA), bu COVID-19 planlama rehberini geleneksel enfeksiyon önleme ve endüstriyel hijyen uygulamalarına dayalı olarak geliştirmiştir. İşverenlerin mühendislik, idari ve iş uygulama kontrolleri ve kişisel koruyucu ekipman (KKD) uygulama ihtiyacına ve bununla ilgili hususlara odaklanmaktadır.

Bu rehber planlama amaçlıdır. İşverenler ve çalışanlar, işyeri ortamlarındaki risk düzeylerini belirlemek ve uygulanacak uygun kontrol önlemlerini belirlemek için bu planlama kılavuzunu kullanmalıdır.

Virüs, bulaşması ve etkileri hakkında yeni bilgiler de dahil olmak üzere COVID-19 salgın koşulları değiştikçe ek rehberlik gerekebilir.

 

İSG Yasası uyarınca, işverenler, OSHA veya OSHA onaylı bir Devlet Planı tarafından yayınlanan ve yürürlüğe konan güvenlik ve sağlık standartlarına ve düzenlemelerine uymalıdır.

Buna ek olarak, İSG Kanununun Genel Görev Maddesi, Bölüm 5 (a) (1), işverenlerin çalışanlarına ölüm veya ciddi fiziksel zarara neden olabilecek tanınmış tehlikelerden arınmış bir işyeri sağlamasını gerektirir.

Sektörel bazda salgından korunma yöntemlerinin ve Covid-19 bilinçlendirme eğitimleri iş ve işçi sağlığının korunmasında büyük fayda sağlamaktadır.

 

 

Eğitim Süresi: 3  saat 

Eğitim Şekli : Uzaktan Canlı ders

Eğitim Günleri: 

 

                                                                                   0555 877 5972          444 5972         0555 878 5972


 

 


Başvuru
Lütfen Bilgi almak istediğiniz konuyu belirtiniz.
DoğrulamaBuraya Giriniz...